Quality | Across All Borders

Wijzigingen per 30 november 2008

Controle op openstaande uitvoeraangiften
Goederen moeten, nadat er een uitvoeraangifte is ingediend, binnen 90 dagen het grondgebied van de Europese Unie hebben verlaten. Hierop komt een controle, waarbij twee meetpunten zijn ingebouwd.

  • Na 45 dagen krijgt de aangever een bericht waarin hij wordt gewezen op de openstaande zending.
  • Na 85 dagen krijgt de aangever hetzelfde bericht. Als hij niet kan aantonen dat de goederen het douanegebied van de gemeenschap hebben verlaten, wordt de aangifte ongeldig gemaakt (buiten werking gesteld).

Let op!

Door het ongeldig maken van de aangifte is het mogelijk dat de nulheffing in het kader van de btw niet wordt aangetoond.